Certifikácie

Náš webhosting prevádzkujeme u certifikovaného poskytovateľa.

Certifikácie

Výhody a kvality webhostingu

ISO 9001

ISO 9001

Prináša stabilizovanú a nemennú kvalitu poskytovaných služieb. Celá firma a všetky procesy vo firme sú postavené na dodržiavanie zákonných noriem. Všetky procesy a aktivity vo vnútri firmy majú svoj poriadok založený na vopred daných pravidlách. Sú stanovené preventívne opatrenia tak, aby nedochádzalo k chybám a výpadkom u poskytovaných služieb.
ISO 14001

ISO 14001

Dokladá pozitívny vzťah k životnému prostrediu. Ochranu životného prostredia a prevencia poškodzovania životného prostredia sa berie vážne. Všetky kroky smerujú k minimalizácii dopadov činnosti na životné prostredie. Predchádzanie akýmkoľvek škodám na životné prostredie.
ISO 27001

ISO 27001

Tento certifikát dokladá vedomosť systematicky identifikovať informačné bezpečnostné riziká a minimalizovať ich. Plány pre riadenie kontinuity činností v prípade mimoriadnych udalostí spôsobených človekom alebo prírodou. Ochrana dôverných informácií a zníženie rizika útoku hackerov. Možnosť sa rýchlejšie vyrovnať s následkami útoku a zlepšenie schopnosti systému prekonať dôsledky mimoriadnych udalostí. Štruktúrovaná a globálne uznávaná metodika bezpečnosti informácií. V súlade so zákonnými a zmluvnými požiadavkami.
ISO 27017

ISO 27017

Definuje role a zodpovednosti v prostredí cloudu. Zaisťuje jasné a bezpečná pravidlá pre odstraňovanie všetkých dát z cloudu. Zaisťuje pravidlá oddelenia zákazníckych služieb vo virtuálnom prostredí. Definuje ako softvérové (cloudové) zabezpečenia, tak hardvérové (fyzické). Definuje, ako sú cloudové služby monitorované.
ISO 27018

ISO 27018

Poskytuje vyššie zabezpečenie osobných dát a informácií. Zaručuje transparentnosť využívania osobných dát. Určuje pravidlá pre odovzdávanie dát subdodávateľom. Spĺňa všetky právne normy.

Ste pripravený? My áno!

Napíšte nám, dohodnite si stretnutie a pridajte sa k rodine spokojných klientov IT riešení FortSec.

© 2023 FortSec

Využívame Cookies

Aby sme zabezpečili zážitok z používania našej stránky, na Vašom počítači ukladáme Cookies.

Rozumiem!